.
Biuro

Detektyw Tomasz Knapik - właściciel biura, doktor nauk humanistycznych. Doświadczenie zawodowe nabył podczas wieloletniej służby w Policji. Specjalizował się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Jako funkcjonariusz Policji był uczestnikiem licznych szkoleń specjalistycznych, między innymi w: WSPol Szczytno, CS Policji w Legionowie. Autor licznych publikacji naukowych oraz uczestnik konferencji. Były prezes zarządu spółki kapitałowej.
Biuro detektywistyczne Knapik & Partnerzy to grupa specjalistów z dużym doświadczeniem zdobytym podczas służby w Policji, Centralnym Biurze Śledczym, Straży Granicznej. Do powierzonych zadań podchodzimy z zaangażowaniem - oferując profesjonalizm, kreatywność oraz dyskrecję. Dotychczasowe doświadczenia, które poparte są wiedzą zdobytą w krajowych ośrodkach uniwersyteckich, pozwalają nam podejmować oraz skutecznie rozwiązywać trudne zadania natury prawnej, kryminalnej, gospodarczej na terytorium całego kraju, a także poza jego granicami. Nasza działalność oparta jest na posiadanych kompetencjach, wiedzy, zaangażowaniu. Zlecone czynności wykonujemy z pasją, w sposób kreatywny i zgodnie z zasadami etyki. Dzięki temu osiągamy wysoki poziom skuteczności w ramach rozwiązywania powierzonych nam spraw.

Podejmowane czynności oraz metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta, który jest traktowany indywidualnie. Plan oraz zakres podejmowanych zadań, stosowane metody pracy - są każdorazowo konsultowane z zainteresowaną osobą. Daje to każdej ze stron gwarancję jakości wykonywanych przez nas usług. Przedstawiamy rozwiązania optymalne dla klienta oraz gwarantujemy terminową realizację zadań i rzetelną informację. Biuro detektywistyczne Knapik & Partnerzy spełnia wszystkie wymogi formalne niezbędne do prowadzenia działalności detektywistycznej. Posiadamy wpis do rejestru działalności detektywistycznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-69/2017. licencję nr 0001946, która została wydana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.